Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko
18-21 de oktobro 2018

Pagmanieroj

Vi povas pagi por la aranĝo en la jenaj manieroj:

 • PayPal-konto – al retpoŝtadreso financoj@ikso.net
 • UEA-konto de E@I: ecxi-v
  Rimarko: Se vi pagos per via UEA-konto, bonvolu sendi la ĝir-mesaĝon (krom al UEA-oficejo) kopie ankaŭ al ni (al la adreso kaest@ikso.net).
 • Banko-konto de E@I en Slovakio:
  Nomo de konto: EAI
  IBAN: SK7552000000000008887398
  BIC/SWIFT kodo: OTPVSKBX

  Adreso de la banko:

  OTP Banka Slovensko, a.s.
  Februárová 152/1
  SK-958 01 Partizánske
  Slovakio

  Rimarko 1: Ĉe la pagoj de eksterlando al banko-konto bonvolu aranĝi, ke la ĝir-kotizon pagos vi kiel sendanto (alikaze dum la aranĝo ni devos repostuli de vi la sumon, deprenitan de la sendita mono).
  Rimarko 2: Ĉe sendado de mono en la kampo “Mesaĝo por ricevonto” bonvolu skribi “KAEST 2018” kaj vian nomon.
  Rimarko 3: Atentu, ke la aliĝo validas nur post la pago de minimume aliĝ-kotizo por la aranĝo (vi kompreneble estas bonvena pagi jam la plenan sumon) per unu el la menciitaj manieroj.